miércoles, 3 de septiembre de 2014

Jang Ok Jung

Dorama / Korea
Jang Ok Jung, Lives In Love » 장옥정, 사랑에 살다 » Korea-TvDrama » 2013 » SBS » Romance » Melodrama » InfoDrama » Ost+Hangul+Romani+SubEsp »